Turkcell, Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri’ni ilan etti

 Turkcell, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak amacıyla uymayı taahhüt ettiği insan hakları politikasını ve çevre politikasını düzenleyen ‘Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri’ni açıkladı. Turkcell, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayarak daha iyi bir dünya için çalışacağını ve geliştirdiği yapay zeka uygulamaları da dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gözetildiğini bu politikayla bir kez daha taahhüt etmiş oldu.

Türkiye’nin ISO 50001 ve ISO 14064 sertifikalarına sahip ilk mobil operatörü olan Turkcell, tüm iş süreçlerinde etik kurallara uygun ve çevreye saygılı olmasına yönelik olarak Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri’ni tüm Turkcell iş ortakları ve paydaşlarının da benimsemesini hedefliyor.

Sosyal sürdürülebilirliğe katkı vererek çalışan mutluluğu ve refahı temin edecek bir çalışma ortamı ve ekosistem oluşturmayı hedefleyen Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri’nde; şirket içi her türlü ayrımcılığın engellenmesi, yasal çalışma saatlerinin aşılmaması, işe alım ve terfi gibi kararlarda ‘cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, fiziksel görünüş, engel durumu’ farkı gözetilmemesi, çalışanların ve müşterilerin özel hayatın gizliliğine yönelik hakları ve ifade hürriyetlerini hukuka uygun şekilde kullanabilmeleri için çalışılması, engelli çalışanların tüm platformlara / lokasyonlara sorunsuz erişebilmeleri, tam ve eşit dahil olmaları için gereklerin yerine getirilmesi gibi pek çok başlık bulunuyor.

Daha iyi bir dünya için çevresel sorumluluklarının bilinciyle hareket eden Turkcell’in duyurduğu Sürdürülebilir Yönetişim İlkeleri’nin çevre ile ilgili olan maddelerinde de döngüsel ekonomi bilinci gelişmiş bir ekosistem oluşturmak ve uzun vadeli çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak hedefleniyor. Bu kapsamda sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel hakların ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle verimli ve yenilenebilir enerji kullanımı, döngüsel işleyiş (sıfır atık), emisyon azaltımı için çalışmalarda bulunulacağı; çalışanların, müşterilerin ve tüm paydaşların da bu şekilde hareket etmesi için inovatif çözümler geliştirilmesinin önemsendiği belirtiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki İçerik

Netflix, Witchercon etkinliğinin detaylarını paylaştı

Sonraki İçerik

TCL uygun fiyatlı Alcatel 1 (2021)'i duyurdu

Reklam